Bc. Lenka Králová

Bakalářská práce

Analýza meziregionální spolupráce Jihomoravského kraje s vybranými regiony

Analysis of the interregional cooperation of South Moravia with selected regions
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na mezinárodní a přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje. V první části je popsán význam regionální spolupráce, následuje obecná charakteristika Jihomoravského kraje a rozbor jeho aktivit v oblasti zahraniční spolupráce. Další kapitola je věnována programu příhraniční spolupráce INTERREG. Poslední část práce je zaměřena na spolupráci Jihomoravského kraje s Šumadijským …více
Abstract:
This bachelors thesis is focused on international and cross-border cooperation of South Moravia. The first part describes the significance of cooperation among regions following by general characteristics of South Moravia Region and the analysis of its inernational cooperation activities. Further chapter is turned to the cross-border cooperation programme, the INTERREG. Last part of the thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2006
  • Vedoucí: Ing. Dora Jirásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta