Bc. Monika Smějová

Diplomová práce

Změny v expresi proteinů MDM2 a MDMX v průběhu epiteliálně-mesenchymálního přechodu

Changes in MDM2 and MDMX expression in epithelial-mesenchymal transition
Anotace:
Liniově diferencované buňky, včetně epiteliálních, mohou projevovat zajímavou plasticitu a reverzibilitu svého fenotypu vedoucí ke změnám jejich vlastností. Příkladem takové buněčné plasticity je tzv. epiteliálně-mezenchymální přechod (EMT). EMT je biologický proces, díky kterému polarizované epiteliální buňky podléhají řadě změn, které vedou ke ztrátě jejich epiteliálních charakteristik a zisku vlastností …více
Abstract:
Differentiated cell lines including epithelial can show interesting plasticity and reversibility of their phenotype which lead to changes in their properties. An example of this cell plasticity is an ability of epithelial-mesenchymal transition (EMT). EMT is a biological process which allows polarized epithelial cells to undergo zome changes. This changes lead to loss of their epithelial characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta