Bc. Zuzana Viteková

Bachelor's thesis

Jóga v těhotenství

Yoga during pregnancy
Abstract:
The subject of my bachelor's thesis is the characterization of yoga during pregnancy, emphasizing the effects, which practicing yoga during pregnancy produces. Yoga during gravidity has positive effects on body, mind and a well-being of women. Yoga for pregnant women also serves an instrument for mindful perception of their own body and preparation for childbirth. The thesis is divided into theoretical …viac
Abstract:
Obsahom mojej bakalárskej práce je charakteristika jogy v tehotenstve a vyzdvihnutie účinkov, ktoré praktizovanie jogy v tehotenstve prináša. Joga má v tehotenstve pozitívny vplyv na telo tehotných žien, ich myseľ a psychickú pohodu. Navyše slúži ako nástroj pre vnímanie vlastného tela a pripravuje ho na pôrod. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť.Teoretická časť obsahuje základnú charakteristiku …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwife