Bc. Viktor Dvořák

Master's thesis

Lidový tanec na Valašsku: minulost a současnost

Folk dance in Wallachia in the past and present
Abstract:
Práce přibližuje vývoj jednotlivých valašských tanců od tanců nejstarších k tancům novějšího původu. Pozornost je zaměřena na způsoby, jakými se pracuje s lidovým tancem ve folklorních souborech, jaká je míra stylizace a jak je nahlíženo na uchovávání lidových tanců v prostředí, kdy existence folklorních souborů není založena na mezigeneračním přenosu prvků lidové kultury a na vazbě k projevům lidové …more
Abstract:
The thesis describes the development of particular Wallachian dances from the oldest to those of later origin. It focuses on the ways how they are processed in folklore ensembles, what extent of stylization is used and how the preservation of folklore dances is viewed in the environment where the existence of folklore ensembles is not based on intergenerational transmission of the folklore culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta