Bc. Dominika Krůpová

Bakalářská práce

Zobrazení vztahu muže a ženy v dílech L. N. Tolstého, A. P. Čechova a V. J. Brjusova (Rodinné štěstí, Dáma s psíčkem, Sestry)

A depiction of the male-female relationship in L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov and V. J. Brjusova (Family Happiness, Lady with a Dog , Sisters)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením vztahu muže a ženy v dílech L. N. Tolstého, A. P. Čechova a V. J. Brjusova. Tato díla byla napsána ve druhé polovině 19. století a na přelomu 20. století, tedy v době, která přinesla množství změn. Cílem práce je za pomoci analýzy pozorovat, jakým způsobem se v dílech vztahy protagonistů vyvíjejí, a určit, zda zobrazení těchto vztahů odráží společenskou situaci …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the depiction of the relationship between man and woman in the works of Leo Tolstoy, Anton Chekhov and Valery Bryusov. These works were written in the second half of the 19th century and at the turn of the 20th century, a period in which many changes took place. The aim of this thesis is to observe, with the help of analysis, how the relationships of the protagonists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu