Jeroným TOLOCH

Bakalářská práce

Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.

Running a hybrid war - a sophisticated phenomenon of combat in Russia-Ukraine conflict.
Anotace:
Tato bakalářská práce reaguje na události, které se odehrály na Ukrajině v roce 2014. Klíčové je v této práci představení konceptu hybridní války, jako sofistikovaného fenoménu vedení boje v rusko - ukrajinském konfliktu.
Abstract:
This bachelor thesis reflects on events that happened in Ukraine in 2014. The thesis key goal is to introduce hybrid war as a sophisticated phenomenon of leading a war combat in Russia-Ukrainian conflict.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Solik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLOCH, Jeroným. Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)