Jeroným TOLOCH

Bachelor's thesis

Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.

Running a hybrid war - a sophisticated phenomenon of combat in Russia-Ukraine conflict.
Abstract:
Tato bakalářská práce reaguje na události, které se odehrály na Ukrajině v roce 2014. Klíčové je v této práci představení konceptu hybridní války, jako sofistikovaného fenoménu vedení boje v rusko - ukrajinském konfliktu.
Abstract:
This bachelor thesis reflects on events that happened in Ukraine in 2014. The thesis key goal is to introduce hybrid war as a sophisticated phenomenon of leading a war combat in Russia-Ukrainian conflict.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Martin Solik

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOLOCH, Jeroným. Vedení hybridní války, jako sofistikovaný fenomén vedení boje v Rusko-ukrajinském konfliktu.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta