Bc. Martin Hořák

Master's thesis

Vliv genetické variability v genu pro FSTL1 na tělesné složení u atletů v tréninku i u běžné obézní i neobézní české populace

The influence of genetic variation in the FSTL1 gene on body composition in training athletes and general obese and non-obese Czech population
Anotácia:
Je známo, že fyzická aktivita má vliv na množství akutních i chronických změn v kosterním svalu, ačkoliv molekulární procesy, které jsou za tyto změny zodpovědné, nejsou plně definovány. U genu FSTL1 je na základě jeho homologie s folistatinem a několika popsaných asociací předpokládána funkce ve fyziologii kosterního svalu, přestože mechanismy jeho účinku nejsou v současné době zcela pochopeny. mikroRNA …viac
Abstract:
It is well known that physical activity raises a number of acute and chronic changes in skeletal muscle, however, molecular processed responsible for such changes are not well defined. The FSTL1 gene has an assumed function in skeletal muscle based on its homology with follistatin and several described associations with skeletal muscle, athough mechanisms of its action are not currently fully understood …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics