JUDr. Jan Strelička

Bakalářská práce

Princip flexibility v evropské integraci

The Flexibility principle in European integration process
Anotace:
Práce se zabývá principem flexiblity v evropské integraci. První část práce analyzuje tři hlavní modely flexibility jako diferenciace - více-rychlostní Evropu, variabilní geometrii a Evropu a la carte. Druhá část práce je zaměřena na flexibilitu jako užší/posílenou spolupráci, tj. institucionalizovanou flexibilitu v primárním právu ES/EU.
Abstract:
The thesis deals with the Flexibility principle in European integratioan process. The first part of the thesis analyzes three main models of flexibility as differantiation - multi-speed Europe, variable geometry and Europe a la Carte. The second part of the thesis is focused on flexibility as closer/enhanced cooperation, i.e. the institutionalized flexibility in the EC/EU primary law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií