Bc. Kateřina Strzelcová

Bachelor's thesis

Analýza volební kampaně britských Liberálních demokratů pro volby do dolní komory parlamentu v roce 2010

Analysis of The Election Campaign of the Liberal Democrats for the Lower House of British Parliament in 2010
Abstract:
Hlavním cílem předkládané práce je analytický popis volební kampaně Liberálních Demokratů pro volby do dolní komory parlamentu v roce 2010. V souvislosti s popisem kampaně je využito teorie politického marketingu a jejího pojetí Heather Savigni a Stephana H. Henneberga. Liberální demokraté jsou představeni jako politická strana dlouhodobě působící v britském politickém systému, která byla odsunuta …more
Abstract:
The main aim of the presented thesis is an analytic description of the election campaign of Liberal Democrats for the Lower house of Parliament in 2010. In accordance with the description theory of Political marketing inspired by Heather Savigny and Stephan H. Henneberg is applied. Liberal democrats are introduced as a political party with long history in British political system they were taken up …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vojtěch Ripka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií