Bc. Veronika Ozdincová

Diplomová práce

Identita v pohybu - Proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu

Identity in Motion - The change of personal identity based on the completion of long-term foreign study program
Anotace:
Tématem diplomové práce je proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu. Cílem teoretické práce je představit osobní identitu člověka jako činorodý subjekt, který je schopen se na základě nejrůznějších vstupů do jedincova života proměnit. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak se proměňuje osobní identita studenta díky zkušenosti s dlouhodobým zahraničním …více
Abstract:
The thesis in hand discusses the issue of the change of personal identity based on the completion of long-term foreign study program. The aim of theoretical part is to present the personal identity as active subject that is able to change on the basis of various inputs into one's life. The main research question was settled: How is changing students´ personal identity through personal experience with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta