Bc. Vladimír Hoffmann

Bakalářská práce

Evropská centrální banka a její úloha v rozvoji bankovnictví v EU

European Central Bank and its role in the development of the EU banking
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje Evropské centrální bance a jejím krokům ke zlepšení situace v bankovním sektoru. První kapitola je zaměřena na centrální bankovnictví ve všeobecné rovině. Vychází z teoretických poznatků z oblastí funkcí centrálních bank při plnění definovaných cílů využíváním nástrojů potřebných k jejich realizaci. Druhá kapitola analyzuje Evropskou centrální banku, její vnitřní strukturu …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is about the European Central Bank and its steps to improve the banking sector situation. The first chapter focuses on the central banking in general. It is based on the theoretical knowledge about the functions of the central banks and fulfilling of their defined goals using the available tools. The second chapter analyses the European Central Bank, its internal structure, history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní