Bc. Vladimír Hoffmann

Bachelor's thesis

Evropská centrální banka a její úloha v rozvoji bankovnictví v EU

European Central Bank and its role in the development of the EU banking
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje Evropské centrální bance a jejím krokům ke zlepšení situace v bankovním sektoru. První kapitola je zaměřena na centrální bankovnictví ve všeobecné rovině. Vychází z teoretických poznatků z oblastí funkcí centrálních bank při plnění definovaných cílů využíváním nástrojů potřebných k jejich realizaci. Druhá kapitola analyzuje Evropskou centrální banku, její vnitřní strukturu …more
Abstract:
This Bachelor Thesis is about the European Central Bank and its steps to improve the banking sector situation. The first chapter focuses on the central banking in general. It is based on the theoretical knowledge about the functions of the central banks and fulfilling of their defined goals using the available tools. The second chapter analyses the European Central Bank, its internal structure, history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní