Mgr. Nikola Sikorová

Bachelor's thesis

Využití dokumentace v ošetřovatelském procesu - komparace Česká republika a Belgie

Usage of documentation in nursing process - comparison Czech Republic with Belgium
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním ošetřovatelské dokumentace v ošetřovatelském procesu mezi Českou republikou a Belgií. První část práce se věnuje problematice ošetřovatelského procesu, ošetřovatelské dokumentace a s ní spojenému legislativnímu rámci dokumentace. Druhá část je věnována analýze získaných dat z provedeného průzkumu pomocí dotazníků. Tento průzkum probíhal na odděleních kardiologických …more
Abstract:
Bachelor thesis concerns with comparsion of nursing documentation in nursing process between Czech republic and Belgium. First part applies itself to problems of nursing process, nursing documentation and its legislation. Second part applies to analyse dates from performed research by the help of question-forms. This research was to departments of cardiology clinics at faculty hospitals in Brno and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta