Bc. Zuzana MEDVĚDOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Managment cévních mozkových příhod v přednemocniční péči

Pre-hospital managment of stroke patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá managmentem přednemocniční péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, které nabízí vhled do anatomie cerebrovaskulárního systému, klasifikace rizikových faktorů a typů cévních mozkových příhod s jejich patofyziologií, klinickými příznaky, diagnostickými postupy a následnou péčí …více
Abstract:
This thesis deals with the management of pre-hospital care in stroke patients. The thesis is divided into theoretical and empirical sections. The theoretical part is divided into four chapters that offer insight into the anatomy of the cerebrovascular system, classification of risk factors and types of stroke with their pathophysiology, clinical symptoms, diagnostic procedures, and follow-up care. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDVĚDOVÁ, Zuzana. Managment cévních mozkových příhod v přednemocniční péči. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta