Bc. Jaroslav HARANT

Diplomová práce

Vliv prostředí na parametry tištěných elektronických součástek

Influence of ambient conditions on parameters of printed electronic devices
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu planárních pasivních elektronických součástek. V této práci jsou také popsány některé způsoby výroby těchto součástek. Hlavní částí této diplomové práce je návrh postupu a metody testování vlivu okolního prostředí na elektrické parametry planárních pasivních elektronických součástek. Dále bylo provedeno změření a vyhodnocení naměřených …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the design of planar passive electronic components. This thesis also describes certain methods for producing these components. The main part of this thesis is the design of process and methods for testing the influence of the environment on the electrical parameters of planar passive electronic components. Furthermore, measuring and evaluation of measured data of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARANT, Jaroslav. Vliv prostředí na parametry tištěných elektronických součástek. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/