Mgr. Kamila Říhová

Bachelor's thesis

Perzekuce církve v brněnské diecézi v 50. letech 20. století a její dopad na katechezi

The persecution of the Church in the diocese of Brno in the fifties of the 20th century and its impact on the catechism
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o perzekuci církve v 50. letech 20. století v brněnské diecézi a jejím dopadu na katechezi. Středem mé práce je katecheze. Důraz je kladen na výuku náboženství od roku 1945-1960. Také na přípravy na svátosti jako biřmování, křest, 1. svaté přijímání. Práce také obsahuje nástin doby, ve které se tyto události odehrály. Jednotlivé kapitoly se zmiňují o postupné perzekuci církve …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the persecution of the Church in 1950s in the diocese of Brno and its impact on the catechism. The catechism is the main topic of the thesis. The thesis puts emphasis on religious education from 1945 to 1960, preparations for sacraments such as confirmation, baptism or First Holy Communion. The thesis also outputs the period in which these events took place. Progressive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy