Kristýna Štipáková, DiS.

Bakalářská práce

Získávání a výběr sezónních pracovníků v ZOO Dvůr Králové a.s.

Recruitment and selection of seasonal workers in the ZOO Dvůr Králové a.s.
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce na téma Získávání a výběr sezónních pracovníků v ZOO Dvůr Králové a.s. je na základě teoretických východisek a zhodnocení procesu získávání a výběru sezónních pracovníků v konkrétní organizaci navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu. Na základě komparace teoretické části získávání pracovníků s praxí ve společnosti ZOO Dvůr Králové a.s. by společnost měla zapracovat …více
Abstract:
The main goal of the thesis Recruitment and selection of seasonal workers in the ZOO Dvůr Králové a.s. is based on theoretical solutions and evalution process of recruitment and selection of seasonal workers in a particular organization, to suggest a measure to improve the present situation. Based on comparison of theoreical part of recruitment with practical part in the ZOO Dvůr Králové a.s. the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.