Bc. Martin Hanák

Diplomová práce

Inovační management v globálním a lokálním prostředí

Innovation management in the global and local area
Anotace:
Práce je zaměřena na vytvoření postupu pro zvýšení inovačního potenciálu školy na základě získaných informací z výzkumných metod. Hlavním úkolem speciální školy Ibsenky stanoveným státem je výuka žáků se zdravotním postižením. Výsledky z analýz slouží jako podklad pro vytvoření projektového návrhu k modernizaci vzdělávání v organizaci.
Abstract:
The work is aimed at creating a procedure for increasing the innovation potential of the school on the basis of the information obtained from the research methods. The main task of the Ibsen special school established by the state is teaching the students with disabilities. The results from the analyzes serve as a basis for the creation of a project proposal for the modernization of education in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management