Bc. Martin Hanák

Master's thesis

Inovační management v globálním a lokálním prostředí

Innovation management in the global and local area
Abstract:
Práce je zaměřena na vytvoření postupu pro zvýšení inovačního potenciálu školy na základě získaných informací z výzkumných metod. Hlavním úkolem speciální školy Ibsenky stanoveným státem je výuka žáků se zdravotním postižením. Výsledky z analýz slouží jako podklad pro vytvoření projektového návrhu k modernizaci vzdělávání v organizaci.
Abstract:
The work is aimed at creating a procedure for increasing the innovation potential of the school on the basis of the information obtained from the research methods. The main task of the Ibsen special school established by the state is teaching the students with disabilities. The results from the analyzes serve as a basis for the creation of a project proposal for the modernization of education in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting