Veronika ŠVEHLOVÁ

Bachelor's thesis

Biologicky aktivní látky v rostlinách Kustovnice čínské

Biologically active substances in plants kustovnice čínská
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v rostlině Lycium chinense. Obsahem je charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastnostech jak z chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebrány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další možné způsoby …viac
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Lycium chinense plant. This plant is characterized from the botanic viewpoint and its existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009
Zverejniť od: 24. 8. 2009
Identifikátor: 7761

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedúci: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEHLOVÁ, Veronika. Biologicky aktivní látky v rostlinách Kustovnice čínské. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies

Práce na příbuzné téma