Theses 

Tvorba webové aplikace s využitím Java web frameworku – Mgr. Jan VALUŠTÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání

Mgr. Jan VALUŠTÍK

Diplomová práce

Tvorba webové aplikace s využitím Java web frameworku

Creation of web application using Java web framework

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou tvorby webových aplikací pomocí Java web frameworků. Podává stručný přehled nejznámějších Java web frameworků a srovnání jejich filozofií. Podrobněji pak popisuje filozofii ZK frameworku a postupy tvorby webové aplikace v tomto frameworku. Na konkrétní ukázce také shrnuje základní postupy v praxi.

Abstract: This thesis deals with the creation problems of web applications using Java web frameworks. It gives a brief overview of well known Java web frameworks and comparison between their philosophies. Then thesis describes philosophy of ZK framework and techniques of the web application creation in this framework in more detail. It also practically summarizes basic techniques on concrete example.

Klíčová slova: Webová aplikace, Java web framework, ZK framework

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2008
  • Identifikátor: 15341

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 12. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VALUŠTÍK, Jan. Tvorba webové aplikace s využitím Java web frameworku. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz