Nikol ČMEJLOVÁ

Bakalářská práce

Kulturní scéna města Litoměřice jako měkký faktor rozvoje

The cultural scene of city Litoměřice as a soft factor in development
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje zhodnocením jednoho konkrétního měkkého faktoru, který přispívá k rozvoji města, a to kultuře. Práce je rozdělena na několik částí. První část práce je teoretická a zabývá se vysvětlením několika na sebe navazujících pojmů, jakožto lokalizační teorie, lokalizační faktory následované kreativními/kulturními průmysly a v závěru části termínem kulturou a vybranými kulturními …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the evaluation of one specific soft factor that contributes to the development of the city, a culture. The work is divided into several parts. The first part is theoretical and follow up explaining a several consecutive concepts as localization theories, location factors follow by creative/cultural industries and at the end of this part is explaining the term culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČMEJLOVÁ, Nikol. Kulturní scéna města Litoměřice jako měkký faktor rozvoje. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma