Mgr. Iva Slámová

Rigorózní práce

Celogenomová analýza buněk trofektodermu pomocí techniky array komparativní genomové hybridizace

The whole genome analysis of trophectoderm cells with use of array comparative genomic hybridization
Anotace:
Preimplantační genetický screening; PGS; preimplantační genetická diagnostika; PGD; komparativní genomová hybridizace na čipech; aCGH; in vitro fertilizace; IVF; proces IVF; úspěšnost IVF cyklu
Abstract:
Preimplantation genetic screening; PGS; preimplantation genetic diagnosis; PGD; array comparative genomic hybridization; aCGH; in vitro fertilization; IVF; IVF process; succes rate of IVF cycle
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2014
  • Oponent: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta