Theses 

Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu vybrané cílové skupiny – Bc. Nikola Fenyková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Fenyková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu vybrané cílové skupiny

Competitiveness of destination Czech Republic from the perspective selected target group

Anotace: Předmětem diplomové práce „Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu vybrané cílové skupiny“ je identifikace a analýza směrů výzkumu ve světě, které se zabývají destinační konkurenceschopností. V první části práce je prezentován hlavní přehled světového výzkumu konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Druhá část přináší popis metodického aparátu využitého v rámci vlastního provedeného výzkumu. Na závěr jsou přehledně shrnuty nejvýznamnější výsledky výzkumu.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Competitiveness of Destination Czech Republic from the Perspective Selected Target Group” is to identify and analyze trends in the research of destination competitiveness. In the first part of the thesis, there is a description of the mainstream world research of the destination competitiveness in tourism. The second part describes the used methodology in the own implemented research. In the final part, there are clearly presented the main findings of the study.

Klíčová slova: Cestovní ruch, destinační konkurenceschopnost, hodnocení, koncepční model, konkurenční a komparativní výhoda, integrovaný model, tourism, destination competitiveness, assesment, conceptual model, competitive and comparative advantage, integrated model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz