Vojtěch Pastor

Bakalářská práce

Odhadové techniky pro vyhodnocení kauzálního dopadu změn (average treatment effects)

Estimation techniques for evaluation of causal effect (average treatment effects)
Anotace:
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základy kontrafaktuální evaluace a blíže popsat čím dál více populární termín "average treatment effect" (ATE) neboli průměrný dopad opatření. První kapitola definuje základní prvky pro měření kauzálního dopadu, které dále poslouží k představení jednotlivých metod pro odhad průměrného dopadu opatření. Mezi tyto metody patří regresní adjustace, techniky využívající …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce a reader to basics of contrafactual evaluation and describe recently popularized term "average treatment effect" (ATE). First chapter defines principles of a causal effect estimation, which eventually helps us to present certain estimation techniques of the average treatment effect. Among those techniques we find a regression adjustment, methods using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Zouhar
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56710

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma