Bc. Miriama Štaffenová

Diplomová práce

Fundamentálna analýza akcie Philip Morris a tabakového priemyslu v ČR

Fundamental Analysis of Philip Morris Stock and the Tabacco Industry in the CR
Abstract:
Diploma thesis is dealing with fundamental analysisy of Philip Morris share and tabacco industry in Czech Republic. The first chapter discusses the most used tools of investor in the captital markerts. I tis a technical, psychological and fundamental analysis and the theory of market efficiency. The main objecitve of diploma thesis is fundamental analysis which is considered as the most complex and …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá fundamentálnou analýzou akcie Philip Morris a tabakového priemyslu v ČR. Prvá kapitola pojednáva o najpoužívanejších nástrojoch investora na kapitálových trhoch. Jedná sa o technickú, psychologickú a fundamentálnu analýzu a teóriu efektívnosti trhov. Hlavným cieľom diplomovej práce je fundamentálna analýza, ktorá je považovaná za najkomplexnejší a najrozsiahlejší prístup …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS