Mgr. Zdeněk Prudil

Bakalářská práce

Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae

Analysis of light curve of RR Lyrae type star
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá studiem hvězdy LP Cam, která patří do skupiny pulzujících proměnných hvězd typu RR Lyrae. Hvězda byla pozorována během devíti nocí na Hvězdárně a planetáriu v Brně, při kterých se podařilo zachytit čtyři maxima jasnosti. Měření byla následně zkalibrována na standardní Johnsonův fotometrický systém. Zachycená maxima spolu s dalšími známými okamžiky maxim posloužila …více
Abstract:
Presented bachelor thesis is focused on a RR Lyrae type pulsating star LP Cam. This star was observed during nine nights at the Observatory and planetarium in Brno, during which four brightness maxima were detected. Measurements were subsequently calibrated to the standard Johnson photometric system. Captured maximum timings together with other known moments of maximum light were used for construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Astrofyzika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.