Petr VÍCHA

Bakalářská práce

Současná metalová scéna ve Skandinávii.

The current metal scene in Scandinavia
Anotace:
Skandinávská scéna je pro metalovou hudbu velice zásadní. Z historického hlediska zasahuje do rockových dějin velice spefickými událostmi. Práce se v úvodu soustřeďuje na dějinný popis heavy metalu jako takového. Dále je pracováno s jednotlivými heavy metalovými subžánry. Popsána je jejich hudební charakteristika a historie. Základní podoba heavy metalu se do dnešních dob velice změnila. U specifických …více
Abstract:
Scandinavian scene is very essential for metal music. It affects rock history very specifically. The thesis describes history of pure heavy metal in it's begining. Then it covers individual heavy metal sub-genres and their history and musical characteristics. The basic form of heavy metal has changed a lot until today. The thesis aims at the area of Scandinavia when it comes to specific sub-genres …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍCHA, Petr. Současná metalová scéna ve Skandinávii.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání