Petr VÍCHA

Bachelor's thesis

Současná metalová scéna ve Skandinávii.

The current metal scene in Scandinavia
Abstract:
Skandinávská scéna je pro metalovou hudbu velice zásadní. Z historického hlediska zasahuje do rockových dějin velice spefickými událostmi. Práce se v úvodu soustřeďuje na dějinný popis heavy metalu jako takového. Dále je pracováno s jednotlivými heavy metalovými subžánry. Popsána je jejich hudební charakteristika a historie. Základní podoba heavy metalu se do dnešních dob velice změnila. U specifických …more
Abstract:
Scandinavian scene is very essential for metal music. It affects rock history very specifically. The thesis describes history of pure heavy metal in it's begining. Then it covers individual heavy metal sub-genres and their history and musical characteristics. The basic form of heavy metal has changed a lot until today. The thesis aims at the area of Scandinavia when it comes to specific sub-genres …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÍCHA, Petr. Současná metalová scéna ve Skandinávii.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Music in Education