Ing. Tereza Křížová

Diplomová práce

Korekční prvky daně z příjmů fyzických osob v kontextu nového zákona o daních z příjmů

Personal Income Tax Correction Components in the Context of the new Income Tax Act
Anotace:
Cílem diplomové práce: „Korekční prvky daně z příjmu fyzických osob v kontextu nového zákona o daních z příjmů“ je analýza jednotlivých korekčních prvků, jejich vývoje a dopadu právní regulace na celkové inkaso daně z příjmů fyzických osob. V první části jsou vymezeny základní pojmy a charakteristika konstrukčních prvků daně. V druhé části se nachází analýza legislativní úpravy korekčních prvků včetně …více
Abstract:
The aim of the thesis: " Personal Income Tax Correction Components in the Context of the new Income Tax Act" is to analyze individual correction components, their evolution and the impact of legal regulation on the total collection of personal income tax. The first part is focused on the basic concepts and characteristics of the structural elements of the tax. In the second part there is the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta