Tomasz SIEDLOK

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonií na umělé plicní ventilaci

Nursing process in care of the Patient with acute bronchopneumonia for artificial lung ventilation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonii na umělé plicní ventilaci. Bakalářská práce je dále rozdělená na dvě základní části, na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část bakalářské práce je zaměřená v úvodu na krátký anatomická popis dýchacích cest, dále na onemocnění dýchacích cest rozdělených na nádorová a zánětlivá onemocnění …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the nursing process in the care of a patient with acute bronchopneumonia on artificial lung ventilation. The bachelor thesis is further divided into two basic parts, theoretical part and practical part. The theoretical part of the thesis focuses on the introduction of a short anatomical description of the airways, as well as on the diseases of the airways divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Streitová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIEDLOK, Tomasz. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonií na umělé plicní ventilaci. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta