Bc. Adam Vondráček

Diplomová práce

Image Segmentation Using a Morphological Operator for Curvature-Driven Motion

Image Segmentation Using a Morphological Operator for Curvature-Driven Motion
Anotace:
Práce se zaměřuje na implementaci a hodnocení nedávno uvedené metody segmentace obrazu založené na aktivních křivkách, kde vyhlazování křivky je prováděno pomocí nového morfologického operátoru. Parciální diferenciální rovnice řídící vývoj křivky jsou nahrazeny morfologickými operátory, což vede k rýchlému, stabilnímu a snadno implementovatelnému postupu pro segmentaci obrazu. Součástí práce je implementace …více
Abstract:
The thesis focuses on the implementation and evaluation of a recently introduced method for image segmentation based on active contours where smoothing of a curve is performed by successive application of new curvature morphological operator. Whole curve evolution PDE is approximated by a set of morphological operators which results in fast, stable and easy to implement segmentation algorithm. C++ …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Maška, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika