Bc. Lucie Hořavová

Diplomová práce

Rozbor vybraných filmových děl s reflexí psychiatrických aspektů

Analysis of selected film works reflecting psychiatric aspects
Anotace:
Tématem této diplomové práce je rozbor filmových děl na základě psychiatrických poznatků. Jednotlivé filmy jsou vybrány dle svého žánrového zařazení a problematiky schizofrenie v díle. Zvolenými filmy jsou Já, mé druhé já a Irena odpovídající žánru komedie, Nájemník zastupující horor a Andělé všehomíra jako drama. V úvodu práce se zabýváme vymezením použité filmové analýzy, definicemi žánrů, jejich …více
Abstract:
The topic of this Diploma thesis is the analysis of film works on the basis of psychiatric knowledge. Individual films were selected with respect to their genre classification and the issue of schizophrenia with which the film works deal. The selected films were Me, Myself & Irene belonging to the genre of comedy films, The Tenant belonging to the genre of horror films and Angels of the Universe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia