Bc. Jakub Špika

Diplomová práce

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí

Unintended consequences of consumer behavior of people
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nezamýšlenými důsledky spotřebního jednání lidí. Základním cílem je nalézt a analyzovat spojitost mezi spotřebou zboží určitého segmentu a konkrétní situací v rozvíjející se zemi třetího světa. Dále se práce zabývá rolí marketingové komunikace a jejího vlivu na spotřební jednání. V této práci jde konkrétně o vliv spotřeby elektroniky na vznik a průběh válečného konfliktu v …více
Abstract:
This thesis deals with the unintended consequences of consumer behaviour of people. The main objective is to identify and analyze the link between consumption of certain goods and the specific situation in a developing country. Next issue is the role of marketing communication and its impact on consumer behavior. Particular case reffered in this thesis is about impact of consumption of electronics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní