Theses 

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříd – Jan PAGÁČ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan PAGÁČ

Diplomová práce

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříd

Physical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on Football

Anotace: Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou a motorickou výkonnostní žáků sportovních tříd se zaměřením na fotbal. Práce obsahuje 2 části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní pojmy a teoretická východiska. Praktická část řeší monitorování pohybové aktivity a testování motorické výkonnosti u vybraného vzorku testovaných osob. Cílem práce bylo zjistit a popsat úroveň týdenní pohybové aktivity monitorováním jejího obsahu a struktury. Dále bylo úkolem porovnat realizovanou PA ve školních dnech a o víkendu. Dalším cílem bylo zjistit motorickou výkonnost testovaného souboru a získaná data porovnat s normami pro danou věkovou kategorii. Pohybová aktivita byla měřena pomocí standardizovaného záznamu pohybové aktivity, ,,Záznam týdenní pohybové aktivity" (Frömel, Novosad, Svozil 1999), motorická výkonnost se měřila pomocí testové baterie UNIFITTEST 6-60. Klíčová slova: sportovní fotbalové třídy, žáci, chlapci, pohybová aktivita, tělesná zdatnost, motorická výkonnost, Unifittest 6-60

Abstract: This thesis deals with the physical activity and motor performance of sport classes with a focus on football. The paper consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part introduces the main terminology and theoretical concepts. The practical part deals with the monitoring of the physical activity and testing of the motor performance of the studied group of pupils. The purpose of the thesis was to discover and describe the level of the physical activity during one week, its amount and structure. The next object of the paper was to compare the physical activity during school days and on the weekend days. Last but not least aim was to research motor performance of probands and compare it with the norms for a particular age group. Physical activity was monitored by a standardized record sheet ,,Záznam týdenní pohybové aktivity" (Frömel, Novosad, Svozil 1999), motor performance was measured using standardized test battery UNIFITTEST 6-60.

Klíčová slova: sportovní fotbalové třídy, žáci, chlapci, pohybová aktivita, tělesná zdatnost, motorická výkonnost, Unifittest 6-60

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42948 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PAGÁČ, Jan. Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříd. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:24, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz