Jan PAGÁČ

Diplomová práce

Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříd

Physical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on Football
Anotace:
Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou a motorickou výkonnostní žáků sportovních tříd se zaměřením na fotbal. Práce obsahuje 2 části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní pojmy a teoretická východiska. Praktická část řeší monitorování pohybové aktivity a testování motorické výkonnosti u vybraného vzorku testovaných osob. Cílem práce bylo zjistit a popsat úroveň týdenní pohybové …více
Abstract:
This thesis deals with the physical activity and motor performance of sport classes with a focus on football. The paper consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part introduces the main terminology and theoretical concepts. The practical part deals with the monitoring of the physical activity and testing of the motor performance of the studied group of pupils. The purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAGÁČ, Jan. Pohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříd. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta