Mgr. Lucie Strejčková

Diplomová práce

Rešeršní poptávka u vybraných knihoven v Moravskoslezském kraji s důrazem na zdravotní problematiku

Online retrieval services of selected libraries in the Moravian-Slesian Region oriented to health area
Anotace:
Cílem předkládané práce je charakteristika a základní analýza tématiky rešeršních služeb, a to z pohledu jejich poptávky. Práce se orientuje nejen na vymezení pojmů souvisejících s touto informační službou, ale také na knihovny Moravskoslezského kraje, které zpracovávají rešerše se zdravotní tématikou. Kvalitativní výzkum představuje řízený strukturovaný rozhovor s rešeršními pracovníky knihoven.
Abstract:
The aim of this thesis is to characterize and analyze the topic of retrieval services in terms of their demand. The thesis focuses not only on the definition of terms related to this information service, but also on libraries in the Moravian-Silesian Region, which process medical retrieval services. Qualitative research is a structured interview with retrieval workers in libraries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/o4x26/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Burgott

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu