Bc. Zuzana Sušňová

Bakalářská práce

Discourse Analysis of McDonald's Billboards: The Relation between Discourse and Power

Discourse Analysis of McDonald's Billboards: The Relation between Discourse and Power
Anotace:
Anotace Účelem této práce je analýza diskurzu billboardových reklam. Předmětem studia je McDonald´s, se vší pravděpodobností nejvýraznější a nejmocnější nadnárodní společnost rychlého stravování na světě. Jako taková je úzce spjatá s marketingovým trhem a oplývá poměrně bohatou reklamní historií, čímž představuje velmi vhodný zdroj materiálů pro tuto práci. Materiál v této práci představuje soubor …více
Abstract:
Annotation The purpose of this thesis is to analyse discourse of billboard advertisements. The object of the study is McDonald´s, apparently the most prominent and powerful multinational fast food company in the world. As such it is closely connected to marketing business and abounds with relatively rich advertising history, thus it represents a very suitable resource of material for this paper. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta