Denisa Racková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Alternativní tresty v agendě Probační a mediační služby se zaměřením na trest obecně prospěšných prací

Probation and mediation in penal justice
Anotace:
Téma této závěrečné práce se nazývá Alternativní tresty v agendě Probační a mediační služby se zaměřením na trest obecně prospěšných prací. Cílem závěrečné práce je popsat odborné činnosti PMS a vytvořit ucelený přehled o jednom z alternativních trestů PMS ČR – obecně prospěšných prací. K tomu, aby bylo dosaženo cíle, kterého jsem si stanovila, bylo zapotřebí prostřednictvím odborné literatury vysvětlit …více
Abstract:
The topic of the final thesis is the Alternative punishments within the Probation and Mediation Service, with a focus on punishment of community service. The aim of the thesis is to describe the professional activities of PMS and create a comprehensive overview of one of the sentences PMS - community service. In order to achieve the goals that I set was required by the professional literature to explain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 10. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická