Yulia Zinchenko

Bakalářská práce

Srovnání dvou softwarových nástrojů pro procesní modelování na platformě MacOs

Comparison of two software products for business process modeling on platform MacOs
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice modelování podnikových procesů prostřednictvím vhodných softwarových nástrojů podporovaných operačním systémem MacOs. Cílem práce bylo porovnat dvě aplikace pro procesní modelování, přičemž jeden z nich by měl být Open Source software. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů a metodik týkajících se procesního modelování, uvedení mezinárodního i českého …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to modeling business processes using appropriate software tools supported by operating system MacOS. The aim was to compare the two applications for process modeling, one of which should be Open Source software. The theoretical part deals with definitions and methodology related to process modeling, including both international and Czech researches focused on the purposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Oleg Svatoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33177