Bc. Šárka KUBÍČKOVÁ

Diplomová práce

Daktyloskopická neměnná biometrická jednofaktorová autentizace

Invariant Single-factor Biometric Fingerprint Authentication\nl{}
Anotace:
Obsahem diplomové práce je seznámení se s využitím kriminalistických metod s detailnějším popisem daktyloskopické techniky. Teoretická část práce v literární rešerši pojednává o otiscích prstů, o zákonitostech jejich vzniku a vyhledávání takových stop. Praktická část práce je návrhem a zároveň také realizací výukové daktyloskopické tabule, zahrnující pracovní prostor, na kterém se studenti budou učit …více
Abstract:
The main point of thesis is to introduce the use of investigative techniques with a detailed description of fingerprint technology. The theoretical part of the work in the literature review discusses the fingerprint of the laws of their formation and retrieval of such traces. Practical work is the design and implementation of teaching fingerprint board, including workspace, where students will learn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ján Ivanka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČKOVÁ, Šárka. Daktyloskopická neměnná biometrická jednofaktorová autentizace. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management