Bc. Lenka Tarabíková

Bakalářská práce

Komunikace, intimita a závazek ve vztazích na dálku v období vynořující se dospělosti

Communication, intimacy and commitment in long-distance relationships in emerging adulthood
Anotace:
Tato studie se zabývá vztahy na dálku v období vynořující se dospělosti v českém prostředí. Výzkumu se zúčastnilo celkem 224 respondentů, kteří považují svůj aktuální vztah za vztah na dálku a od partnera jsou odloučeni alespoň dva dny v týdnu. Zkoumána zde byla souvislost mezi nejčastěji preferovaným způsobem komunikace partnerů při odloučení, rozsahem jejich zprostředkované komunikace při odloučení …více
Abstract:
This study explores the long-distance relationships in emerging adulthood in czech enviroment. The research sample consisted of 224 respondents who consider their actual relationship as long-distance relationship and are separated from their partner at least for two days per week. There was examined relationships between the most preferred channel of partner´s communication during separation, extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Helena Vilémová
  • Oponent: Mgr. Kristína Chabadová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií