Bc. Barbora Palánová

Bakalářská práce

Specifika účetního a daňového režimu neziskové organizace

The specifics of the accounting and tax treatment of non-profit organizations
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Specifika účetního a daňového režimu neziskové organizace“ je analýza současné právní úpravy účetního a daňového režimu neziskových organizací. První tři kapitoly jsou zaměřeny na neziskový sektor z obecného hlediska, účetní a daňovou legislativu. V další kapitole rozebírám problematiku právní úpravy účetního a daňového režimu. Dále se věnuji konkrétní neziskové organizaci …více
Abstract:
The goal of the bachelor´s thesis: “The specifics of the accounting and tax treatment of non-profit organizations” is to analyze current accounting and tax legislation of non-profit sector in general terms, accountng and tax legislation. The first three chapters are focused on non-profit sector in general terms, accounting and tax legislation. In the next chapter I deal with the issue of regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta