Mgr. Vanda Rádková, Ph.D.

Doctoral thesis

The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens

The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens
Abstract:
Cílem dizertační práce je přispět k hlubšímu poznání mechanismů určujících složení metaspolečenstev, jednomu z ústředních témat současné ekologie. Moderní výzkum se nejčastěji zaměřuje na určení vlivu lokálních podmínek prostředí (tzn. “species sorting”) a prostorových procesů, které jsou výsledkem rozdílných schopností šíření jednotlivých druhů (tzn. neutrální hypotéza). Tento úkol je mnohdy velmi …more
Abstract:
This thesis aims to contribute to a deeper understanding of structuring mechanisms driving the composition of metacommunities, one of the central issues of contemporary ecology. The modern research focuses mainly on disentangling the roles of local environmental conditions (i.e. species sorting) and spatial processes resulting from different dispersal abilities of species (i.e. neutral hypothesis) …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta