Robert Dang

Diplomová práce

Česká republika jako členský stát Evropské unie, pozitiva a negativa členství

The Czech Republic as a Member State of the European Union, the Positives and Negatives of Membership
Anotace:
Česká republika jako členský stát Evropské unie, pozitiva a negativa členství Cílem diplomové práce je, na základě analýzy charakterizovat a zhodnotit klíčové aspekty členství České republiky v Evropské unii od jejího vstupu. V rámci diplomové práce je rovněž formulována následující hypotéza: Největší přínosy členství České republiky v Evropské unii plynou z finančních prostředků Evropských strukturálních …více
Abstract:
The Czech Republic as a Member State of the European Union, the Positives and Negatives of Membership The aim of the diploma thesis is to characterize and evaluate the key aspects of the Czech Republic's membership in the European Union from its entry based on the analysis. The following hypothesis is also formulated in the diploma thesis: The biggest benefits of the Czech Republic's membership in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Kristýna Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava