Bc. Tereza BÍLKOVÁ

Diplomová práce

Citová vazba matky a její emoční interakce s dítětem.

Exploring the link between mother-child affective communication and mother attachment.
Anotace:
Teorie vztahové vazby patří mezi vlivné teorie vývojové i klinické psychologie. Četné výzkumy prokázaly její význam pro další vývoj člověka a jeho vztahy. V této práci se věnuji hledání a popisu souvislostí mezi vztahovou vazbou matky a emoční interakcí matky s dítětem. Zákadní výzkumné paradigma je kvalitativní. Výzkumný soubor se skládal z deseti dyád primární pečující osoby a dítěte ve věku dvou …více
Abstract:
The theory of attachement belongs among the influential theories of developmental and clinical psychology. Numerous studies have demonstrated its importance for the further development of man and his relationships. In this work I deal with research and description of the relational attachement of the mother and the emotional interaction between mother and child. The basic research paradigma is qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLKOVÁ, Tereza. Citová vazba matky a její emoční interakce s dítětem.. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ohzg62 ohzg62/2
17. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2014
Marklová, E.
17. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.