Bc. Jan Herudek, PhD.

Master's thesis

Strukturní a funkční charakterizace RNA vazebné domény lidských proteinů IMPDH

Structural and functional characterization of human IMPDH proteins
Abstract:
Inosine-monofosfát dehydrogenasa 1 (IMPDH1) je převážně cytoplazmatický protein zodpovědný za syntézu nukleotidu guaninu de novo. Nedávné studie ukázaly lokalizaci IMPDH1 v jádře buňky, kde je schopna vázat nukleové kyseliny a v případě kvasinek Saccharomyces cerevisiae pravděpodobně interaguje s RNA polymerasou II. Tyto poznatky indikují novou roli tohoto proteinu v buněčném jádře. IMPDH1 vytváří …more
Abstract:
Inosine monophosphate dehydrogenase 1 (IMPDH1) is a predominantly cytoplasmic protein which catalyzes the rate limiting step of the de novo synthesis of guanine nucleotides. However, recent studies showed that IMPDH1 also localizes to the nucleus where it binds nucleic acids and potentially interacts with RNA polymerase II in yeast cells. This suggested an additional role for this protein in the nucleus …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta