Bc. Jan Herudek, PhD.

Diplomová práce

Strukturní a funkční charakterizace RNA vazebné domény lidských proteinů IMPDH

Structural and functional characterization of human IMPDH proteins
Anotace:
Inosine-monofosfát dehydrogenasa 1 (IMPDH1) je převážně cytoplazmatický protein zodpovědný za syntézu nukleotidu guaninu de novo. Nedávné studie ukázaly lokalizaci IMPDH1 v jádře buňky, kde je schopna vázat nukleové kyseliny a v případě kvasinek Saccharomyces cerevisiae pravděpodobně interaguje s RNA polymerasou II. Tyto poznatky indikují novou roli tohoto proteinu v buněčném jádře. IMPDH1 vytváří …více
Abstract:
Inosine monophosphate dehydrogenase 1 (IMPDH1) is a predominantly cytoplasmic protein which catalyzes the rate limiting step of the de novo synthesis of guanine nucleotides. However, recent studies showed that IMPDH1 also localizes to the nucleus where it binds nucleic acids and potentially interacts with RNA polymerase II in yeast cells. This suggested an additional role for this protein in the nucleus …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta