Bc. Lenka Greplová

Diplomová práce

Informační etika: tradiční versus nová média

Information Ethic: Conventional Media versus New Media
Anotace:
Média jsou již téměř nedílnou součástí našich životů, pro Evropana jedenadvacátého století je takřka nemožné se jim dlouhodobě vyhýbat. Média nás informují, formují, mnohdy zásadně ovlivňují. Počínají si při tom eticky? Jak jsou stanovena morální pravidla pro média? Jakou roli v procesu informování hraje informační etika a co vlastně je? A mají v současné společnosti vůbec etická pravidla místo a smysl …více
Abstract:
Media are an integral part of our lives. It is nearly impossible to avoid them for a long period of time. Media inform us, form us and influence us fundamentally. Are they ethical? Are there any established rules for media? What is the role of information ethics in the process of communication? What exactly is information ethics? Do ethics rules have a place and importance in contemporary society or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví