Theses 

Robert B. Pynsent a jeho místo v české literární historiografii – Kateřina DRÁPALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kateřina DRÁPALOVÁ

Diplomová práce

Robert B. Pynsent a jeho místo v české literární historiografii

Robert B. Pynsent and his role in the Czech literary historiography

Anotace: Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, kde byl vypracován komentovaný a utříděný soupis Pynsentových anglicky psaných prací o české literatuře. Záměrem této práce je dokončit studium tohoto souboru, doplnit Pynsentovy typické analýzy od rané literatury po tzv. národní obrození a vytipovat hlavní oblasti autorova odborného zájmu, při nichž se dostával do sporu s českou literární historiografií. V první kapitole je britský bohemista představen na základě řady poskytnutých rozhovorů pro český tisk. Druhá kapitola poskytuje přehled reakcí na Pynsentovy dva česky vydané soubory esejí. Následující část poskytuje obraz Pynsentovy recepce rané etapy české literatury. Předposlední část přibližuje Pynsentovo vnímání přítomnosti antisemitismu v dílech českých spisovatelek. V závěru je věnována celá kapitola Pynsentovým netradičním názorům na Jaroslava Haška, Karla Čapka a Jaroslava Seiferta.

Abstract: This diploma thesis follows up the bachelor thesis where the commented and classified inventory of English written essays about the Czech literature was done. The aim of this work is to finish the previous study, further complete Pynsent´s typical analysis from early literature to the National revival and determine the main fields of his professional interests which have caused contradictions with Czech literary historiography. In the first chapter the British bohemicist is introduced through interviews provided to Czech press. The second chapter gives an overview of reviews of two Pynsent´s Czech collections of essays. The following part shows Pynsent´s understanding of early literature. The next part explains Pynsnent´s perception of anti-Semitism in works of female authors. The final part is focused on unconventional opinions of Jaroslav Hašek, Karel Čapek and Jaroslav Seifert.

Klíčová slova: Robert Pynsent, barokní kontinuum, antisemitismus, exil, Jaroslav Hašek, Nobelova cena, Karel Čapek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DRÁPALOVÁ, Kateřina. Robert B. Pynsent a jeho místo v české literární historiografii. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz